آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي به عنوان یکی از چهره های مذهبی آزادیخواه، طي سال هاي متمادي به طور مسالمت آميز تلاش نمود تا بين دين و دولت جدائي افكند و پیروان ادیان مختلف را به صلح و دوستی دعوت نماید


امروزه بسياري از كارشناسان، "حكومت ديني" و "ولايت فقيه" را به عنوان "استكبار ديني" و "استعمار مذهبي" مي‌دانند و آن را يكي از موانع بزرگ صلح بین المللی تلقی می کنند كه باعث بروز جنگ ها، ترورها و خشونت هاي بسيار در جهان به ویژه در منطقه خاورميانه شده است
اصل بنیادی كه آقاي كاظميني بروجردي ترويج داده است لزوم جدایی بين دين و حكومت است كه منجر به از بين رفتن تعصبات، سركوب ها، خشونت هاي ديني و تبعيض هاي جنسيتي و ديني مي‌شود و باعث حذف مجازات های غير انساني مانند اعدام، ‌شكنجه، شلاق، سنگسار و زندان خواهد گردید
بنا بر اسناد برجاي مانده از فعاليت هاي اين پيشواي ديني، ايشان تنها روحاني برجسته و تنها مبارز دموكراسي خواه است كه از میان اختناق مذهبی در ايران، با سخنراني ها، مكاتبات و مصاحبه‌هاي علني، به طور واضح و مشخص موارد كليدي فوق را مطرح نموده و خواستار اجراي كامل مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد شده و آزادی قلم و بیان و عقیده و مذهب را خواستار است. وی در این راه توانسته است همراهي و حمايت خيل عظيمي از مردم را به دست آورد روحانيون حكومت طلب در ايران، ايشان را مورد انواع تهاجمات، بازداشت ها، شكنجه‌ ها، آزارها و محدوديت ها قرار داده‌اند تا وی را وادار به سكوت و يا سازش نمایند، ولي اين روحاني صلح طلب که در شرایط بسیار سخت به زندان یک شهر دورافتاده تبعید شد، اعلان نموده است كه تا برقراري صلح، عدالت و آزادي، از پاي نخواهد نشست و حتي از داخل زندان هاي مخوف ايران نيز به اين مبارزه ادامه مي‌دهد

http://www.amnestyusa.org/all-countries/iran/ayatollah-boroujerdi-prisoner-of-conscience/page.do?id=1221008
http://iranian.com/main/blog/dw-duke/tragic-story-ayatollah-boroujerdi
http://save-broujerdi.blogspot.com/
http://andishehblog.wordpress.com/2008/12/16/latest-news-about-ayatollah-boroujerdi-update-iv/
http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/135/2008/en.html
http://hrw.org/english/docs/2008/06/05/iran19031.htm
http://www.hrw.org/en/reports/2008/01/06/you-can-detain-anyone-anything?print
www.iranhumanrights.org/themes/news/single-news/article/release-imprisoned-ayatollah-for-urgent-medical-care.html
www.iranhumanrights.org/themes/news/single-news/article/imprisoned-clerics-life-in-danger.html
www.iranhumanrights.org/themes/news/single-news/article/followers-of-ayatollah-boroudjerdi-again-incarcerated.html
http://www.enews.ma/iran-ebadi-group_i21491_0.html
http://politicscentral.com/2006/10/08/fighting_against_political_rel.php
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1225910085758&pagename=JPost%2FJPArticle%2FPrinter
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/8session/A.HRC.8.4.Add1.doc
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.3.Add.1.pdf
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/4session/A-HRC-4-37-Add-1.pdf
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/may/03/thrivingdespiterepression
http://www.washingtontimes.com/news/2008/jul/14/irans-blood-drenched-mullahs/
http://www.uscirf.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=2238&Itemid=58
http://www.uscirf.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=2096&Itemid=1
http://www.uscirf.gov/images/AR2008/iranar2008_full%20color.pdf
http://www.irancpi.net/nameh/matn_60_0.html
http://www.irancpi.net/digran/matn_2364_20.html
http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendID=11680226&blogID=453832064
http://bameazadi-english.blogspot.com/2008/11/letter-of-prisoners-are-ayatollah.html
http://bameazadi-english.blogspot.com/2008_10_01_archive.html
http://bameazadi-english.blogspot.com/2008/11/ayatollah-boroujerdis-farewell-before.html
http://aboroujerdi.blogspot.com/2008/06/blog-post_7812.html
http://www.state.gov/p/io/rls/rm/110989.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100595.htm
http://www.voanews.com/persian/2007-06-18-voa12.cfm
http://www.voanews.com/persian/2007-04-23-voa11.cfm
http://www.gozaar.org/template1.php?id=1126&language=english
http://vofiran11.blogspot.com/
http://www.iransos.com/etelayeh/01.08/Boroujerdi_Bush_Merkel.htm
http://www.iranpressnews.com/english/source/020313.html
http://plateauofiran.wordpress.com/2007/06/16/when-moderate-muslims-speak-ayatollah-boroujerdi/
http://www.globalpolitician.com/22979-antifund
http://iranbbb.org/25097.htm
http://www.cyrusnews.com/news/print/?mi=31&ni=27830
http://seyahi25.blogspot.com/2008/07/blog-post_06.html
http://www.fidh.org/spip.php?article3400
http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/2FF2C7CB16434D58C125733600393E3F
http://web.amnesty.org/library/index/engMDE130742007?open&of=eng-IRN
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130402007?open&of=ENG-2MD
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/114/2006/en/dom-MDE131142006en.html
http://iranppa.blogspot.com/search?q=boroujerdi
http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir2208uaa.pdf
http://azarmehr.blogspot.com/2008/10/ayatollah-boroujerdis-support.html
http://www.roozonline.com/english/archives/2007/08/bellies_and_brains.html
http://www.pwoiran.com/Boroujerdi2Bush-Merkel.pdf
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,488096,00.html
http://www.mardaninews.de/index.php?option=com_content&task=view&id=5167&Itemid=2
http://www.mardaninews.de/index.php?option=com_content&task=view&id=4748&Itemid=2
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/oct/17/muslimsecularismanditsallies
http://archive.newsmax.com/archives/articles/2007/7/18/94110.shtml?s=sr
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayatollah_Mohamed_Hossein_Kazemini_Borujerdi
http://www.iransos.com/News/09.07/15.09/broujerdi.htm
http://www.iranrights.org/farsi/attachments/doc_732.pdf
http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-476/_nr-815/_p-1/i.html?PHPSESSID=5
http://www.opendemocracy.net/democracy-irandemocracy/ayatollah_3965.jsp
http://baloch2007.blogsky.com/print/post-348/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2006-0614&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0153+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.humanrights-geneva.info/article.php3?id_article=675
http://www.rferl.org/content/article/1071839.html
http://www.iran-press-service.com/ips/articles-2006/october-2006/broujerdi-arrested_101006.shtml
http://www.iransos.com/etelayeh/10.06/IRAN%20SOS-Keyvanrafiei.htm
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/middleeast/2006/October/middleeast_October359.xml§ion=middleeast&col=
http://neveryetmelted.com/?p=1708
http://www.activistchat.com/phpBB2/viewtopic.php?p=29976
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1715620/posts
http://azarmehr.blogspot.com/2006_10_01_archive.html
http://www.foxnews.com/wires/2006Oct08/0,4670,IranClericDetained,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,11590,2910206,00.html
http://www.petitiononline.com/Maat2/petition.html
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?Maat2
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?evin209
http://www.boroujerdi.eu/europa/boroujerdi-UN.htm
http://www.boroujerdi.eu/europa/jalasat.htm
http://www.boroujerdi.eu/europa/didarozaneh.htm
http://www.boroujerdi.eu/europa/salfaaliat.htm
http://www.boroujerdi.eu/europa/boroujerdi-emain.htm
http://bameazadi-english.blogspot.com

جناب آقاي پرزيدنت جورج دبليو بوش، رئيس جمهور ايالات متحده امريكا، طي سخنراني در مركز اسلامي واشنگتن، از خشونتهاي گروهی خودخوانده‌ در ايران كه خود را سخنگوي مسلمانان جهان مي‌دانند، انتقاد نمود. ایشان سركوب آيت‌الله كاظميني بروجردي رهبر مسلمان و غير سياسي در ايران، كه بخاطر اقداماتش براي جدائي دين از حکومت و ديكتاتوري ناميدن حكومت ديني صورت گرفت را يادآور شده و از وی به عنوان روحاني برجسته شيعه كه گروه فوق او را كافر و خائن به دين اسلام مي‌نامند، ياد كرد.

   http://www.voanews.com/persian/2007-06-29-voa24.cfm

درخواست برای آزادی فوری و بی قید و شرط آقای سید حسین کاظمینی بروجردی از طرف اعضای پارلمان سوئد و حزب لیبرال

دوشنبه 16 فوریه 2009 میلادی، استکهلم، سوئد
جهت استحضار فوری:
کمیسارياي عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیسون حقوق بشر اتحادیه اروپا
کمیته بین المللی صلیب سرخ
سازمان عفو بین الملل
(Folkpartiet Liberalerna) از طرف: اعضای پارلمان سوئد و حزب سیاسی لیبرال
موضوع: درخواست برای آزادی فوری و بی قید و شرط آقای سید حسین کاظمینی بروجردی
ما، اعضای پارلمان سوئد از حزب لیبرال ، به اطلاع شما مي رسانيم که جان روحانی لیبرال، آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی، در خطر جدی قرار دارد.
این زندانی عقیدتی از نظریه جدایی دین از حکومت و برقراری صلح و عدالت طرفداری مي‌كند. ایشان در 8 اکتبر 2006 توسط نیرو های امنیتی در تهران پس از محاصره یک ماهه بازداشت گردید. وی در پشت درهای بسته دادگاه ویژه روحانیت بدون دسترسی به نماینده حقوقی و وکیل آزاد تحت محاکمه قرار گرفت. ایشان علاوه بر خلع لباس روحانیت، به 2 سال زندان در شهر تهران و 10 سال تبعید در زندان یزد، صد ها کیلومتر دور از خانواده اش محکوم شد. منزل مسکونی و همه دارایی های وی مصادره گردید.
بر اساس گزارش ها و بیانیه های منتشر شده توسط سازمان های مدافع حقوق بشر، در اثر شکنجه های جسمی و روحي، وضعیت جسمانی و روانی ایشان به طور بحرانی رو به وخامت گذاشته است.
ما از مقامات فوق تقاضا داریم بی درنگ تیمی جهت تحقیق و تفحص و تهیه گزارش در مورد شرایط آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی به تهران اعزام نمایند. ما همچنین تقاضا داریم که این مقامات از جمهوری اسلامی ایران بخواهند:
پایبندی به الزامات و تعهدات منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد
اعلام اتهامات رسمي وارده علیه آیت الله بروجردی به صورت علني
اجازه دادن به یک وکیل بین المللی معتبر جهت دسترسی به آیت الله بروجردی
فراهم ساختن شرایطی برای وکیل جهت بررسی کردن و دسترسی به کل مدارک موجود در پرونده ایشان
فراهم ساختن امكان دسترسی رسانه های بین المللی به ایشان
جهت هر گونه اطلاعات بیشتر که ممکن است شما لازم داشته باشید، در خدمت خواهیم بود.
بیرگیتا اولسون، عضو پارلمان سوئد/ عضو کمیته امور خارجه
اریک اولنهاگ، دبیر کل حزب لیبرال
سیسیلیا وایگستروم، عضو پارلمان سوئد، از حزب لیبرال
آونی درويشي، رئيس امور بين الملل،‌ سازمان مهاجرت ليبرال
آنيتا برودن، عضو پارلمان سوئد، از حزب لیبرال
فرد صابری، رئیس انجمن بین المللی ایرانیان لیبرال در سوئد
گونار آندرن، عضو پارلمان سوئد، نماینده حزب لیبرال
pdfجانبداری کمیته اروپا از آیت الله بروجردی
كانون مدافعان حقوق بشر در ايران، زير نظر خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003، طي دو بيانيه جداگانه، نحوه بازداشت و محاكمه آيت الله كاظميني بروجردي و ياران ايشان را غير قانوني اعلام كرده است.

http://www.mywire.com/a/AFP/Irans-Ebadi-group-criticizes-arrest/1916342?extID=10051

    


حمایت از رهبر دینی و مخالف حکومت دینی، آیت الله کاظمینی بروجردی در مقابل سازمان ملل متحد
هنگام برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2008
http://www.youtube.com/watch?v=0BITm1BynNs

اعتراض عمومی به خاطر نقض حقوق بشر و زندانی بودن آیت الله بروجردی در ایران با حضور
پیروان ادیان مختلف در مقابل هتل محل اقامت آقای احمدی نژاد در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل 2008
http://www.youtube.com/watch?v=trFDVawQFIE&feature=email

بزودی در ادامه این سایت صدها فایل صوتی و تصویری از سخنرانیها و مصاحبه ها و پیامهای آیت الله بروجردی تقدیم می گردد

http://uk.youtube.com/watch?v=Bfn8euhwRr8
http://uk.youtube.com/watch?v=UUu4h6dDaY0
http://uk.youtube.com/watch?v=Ch_wXPlppM0
http://uk.youtube.com/watch?v=LxftOEhdcyk&feature=channel_page
http://uk.youtube.com/watch?v=EbwC5Jikgmk&eurl
http://uk.youtube.com/watch?v=kFQozom7ytI
http://uk.youtube.com/watch?v=hK7zl5vn6Yg
http://uk.youtube.com/watch?v=S8fHDpRnjRQ
http://uk.youtube.com/user/001ma
http://uk.youtube.com/watch?v=2VLkBagvE78
http://uk.youtube.com/watch?v=lriAyV2DKyk&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=ESVwdiBYAF4
http://uk.youtube.com/watch?v=VoU1ctE81Og&feature=channel
http://uk.youtube.com/watch?v=wVhJizGGsKU&feature=channel_page
http://uk.youtube.com/watch?v=BjBpNqNhs0k&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=9GY1QNviFgM
http://uk.youtube.com/watch?v=lPwYa7ILwsY
http://uk.youtube.com/watch?v=j1hvz1aCv1E
http://www.youtube.com/watch?v=VoU1ctE81Og&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=oiVOiHWOq0g&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3uzg5tlBVNE&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=-VZl0CmjgMI&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3uzg5tlBVNE&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=TvOtsgiU4A0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WaX_rdRIr_U&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=SUgCWMDOrCk
http://uk.youtube.com/watch?v=vAy9qZFKEtc
http://uk.youtube.com/watch?v=HqY9mIYsBHs&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=Bu2ma1sUfYE
http://uk.youtube.com/watch?v=QUb8Xbp5Cho
http://uk.youtube.com/watch?v=ZmfeyovP26k
http://uk.youtube.com/watch?v=InGyWmW9vKQ
http://uk.youtube.com/watch?v=7Dwnt_LtGLc&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=VNIDoj4xQrw&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=tFuiSVIoeSw&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=poFAM3v2jRY
http://uk.youtube.com/watch?v=DO1h8_8Xrv0
http://uk.youtube.com/watch?v=SlN-Aa3qtH4
http://uk.youtube.com/watch?v=31NlciLsXAU
http://uk.youtube.com/watch?v=S1S3O3ACreo&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=MJ-Y8xkeyxA
http://uk.youtube.com/watch?v=cVdlBwSGfic
http://uk.youtube.com/watch?v=-HwepwEcof0
http://uk.youtube.com/watch?v=Z1aZGRb0_L8
http://uk.youtube.com/watch?v=LoYYGyMbAdg&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=JsDJH2ch7M8
http://uk.youtube.com/watch?v=nGpSdsO9xNM
http://uk.youtube.com/watch?v=VDr_jKdOwJg&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=_8nlXxpkxOA
http://uk.youtube.com/watch?v=cetqbmYniDU
http://uk.youtube.com/watch?v=WNYmo0ClCQ4&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=jCKp2ArJTEk&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=GoeNJ4RNcWA&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=cSput7WFJ2E
http://uk.youtube.com/watch?v=KvzyQj1VI2g
http://uk.youtube.com/watch?v=umvyth_fXsM&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=gt2rQ2XhI54&feature=PlayList&p=605D3D985234CA48&index=0&playnext=1
http://uk.youtube.com/watch?v=LkHjyfj5ywE
http://uk.youtube.com/watch?v=V5mtYGo34Q8
http://uk.youtube.com/watch?v=7FH-xdaIBOY
http://uk.youtube.com/watch?v=Iy9vMdEBIHw
http://uk.youtube.com/watch?v=dihjO7Fxyo8


تماس با ما