درخواست آيت الله بروجردي براي استرداد اسناد و مدارك مصادره شده خويش

آيت الله بروجردي طي نامه اي از داخل زندان مركزي شهر يزد، از مسئولين دادگاه ويژه روحانيت درخواست استرداد كتابخانه شخصي و اسناد و مدارك مصادره شده را نمود. برخي از اقلام اين گنجينه عظيم كه در حملات حكومتي به منزل مسكوني ايشان، در مهرماه 1385، اكتبر 2006، مصادره گرديد، عبارتند از:

1-    مدارك تحصيلي و تقديرنامه‌هاي غير قابل برگشت كه از دوران تحصيل در حوزه هاي علميه بروجرد، قم و تهران، توسط اكابر علماي وقت به ايشان اعطا شده بود و گوياي مقامات علمي اين پيشواي مخالف حكومت ديني است.

2-    رساله هاي چندگانه و آثار قلمي منتشر نشده اي كه نتیجه سالها تحقیق، کاوش فنی، مذهبی و آموزشی بوده است که شامل: پاسخ به مجموعه عظيمي از سئوالات و ابهامات روز در موضوعات مختلف ديني و علوم انساني؛ ارائه تفاسير جديد و صلح جويانه از آيات قرآن؛ دفاع از آزادي و كليه حقوق انساني؛ همچنين ارائه براهين قاطع و مستند در رد تئوري ولايت فقيه و نفي تبعيض ها، مجازاتهاي خشن فقهي و تروريسم اسلامي.

لازم به توضيح است در سال 1381، همزمان با ارائه " رساله آزادي " به وزارت ارشاد براي دريافت مجوز چاپ، مسئولين مربوطه اعلام نمودند: " تحت هيچ شرايطي اجازه صدور مجوز چاپ براي آثار قلمي آقاي سيد حسين كاظميني بروجردي را نداريم! "

3- قرآنهاي خطي و قديمي و ناياب مربوط به ادوار گذشته.

4- كتب خطي و تك نسخه كه جزو آثار قلمي مؤلفان معتبر ديني، طي سده هاي گذشته بوده است.

همچنين آقاي بروجردي،‌ از نهادها و چهره هاي فعال در عرصه حقوق بشر ‌درخواست نموده اند كه با به كارگيري اهرمهاي قانوني و حقوقي، در باز پس گيري اين گنجينه ارزشمند، مساعدت فرمايند.

5/05/2009